Web Analytics Made Easy - Statcounter

SBO TV 2 November 2020 Kelas 6

Selamat datang di Hargaticket.com. Berikut rangkuman tugas dan jawaban SBO TV 2 November 2020 untuk siswa kelas 6 SD dalam program GURUKU.

Dalam program Belajar dari Rumah SBO TV kali ini, para siswa SD kelas 6 akan belajar materi Bahasa Jawa bersama Pak Widiantoro, guru SDN Gadel II/557 Surabaya.

Materi untuk siswa kelas 6 ini tayang di SBO TV pada hari Senin, 2 November 2020 pukul 11.30 – 12.00 WIB. Kalian juga bisa menonton live streaming-nya di channel Youtube SBO Digital.

Seperti biasa, di akhir materi para siswa kelas 6 mendapatkan tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikirimkan ke guru masing-masing.

Soal dan Jawaban SBO TV 2 November SD Kelas 6

SOAL

Apa tegese unen-unen ing ngisor iki lan gawea ukarane!

1. Lambe satumang kari semerang?

2. Mikul dhuwur menjem njero?

3. Udan tangis?

4. Nguyahi segara?

5. Kakean gludhug kurang udan?

JAWABAN

1. Tegese : Dituturi bola-bali, meksa tetep ora digugu.

  • Ukarane : Adhine Bayu nakal banget lan angel dituturi, koyo lambe satumang kari semerang.

2. Tegese : Bisa njunjung drajate wong tuwo.

  • Ukarane : Dadio bocah sing mikul dhuwur menjem njero

3. Tegese : Kahanan kang nyedhihake akehing wong kang ana ing kononganti akeh kang nangis.

  • Ukarane : Amarga wong tuwone pejah, sak omah udan tangis kabeh.

4. Tegese : Pakaryan sing ora ana paedahe.

  • Ukarana : Ojo nuruti wong tuwomu, iku podo karo nguyahi segara.

5. Tegese : Akeh omongane nanging ora ana nyatane

  • Ukarane : Dadi wong iku seng bener, ojo kakean gludhug kurang udan.

——————————

Demikianlah informasi mengenai materi soal dan jawaban SBO TV 2 November 2020 untuk siswa-siswi SD kelas 6, semoga bermanfaat.

Baca juga :

Gambar-Gambar :